Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Gewasbescherming

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De nieuwe EU-Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (ook wel ´Gewasbeschermingsverordening´genoemd) bevindt zich in de eindfase van het Europese besluitvormingstraject. Dit volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 27 858, nr. 71, brief 21 oktober 2008). In het bijzonder informeert de minister de Tweede Kamer over de impact van deze verordening op het gewasbeschermingsmiddelenpakket (de verordening moet de huidige Gewasbeschermingsrichtlijn vervangen. Zie over de huidige regelgeving: A.A. Freriks en E. Broeren, ´Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden´, Agr.r. 2008, nr. 452. Ook zij wijzen op de nodige consequenties die de verordening kan hebben op de huidige regelgeving). De minister is van oordeel dat het Europees Parlement te vergaande wijzigingen voorstelt ten aanzien van de Gewasbeschermingsverordening. Zij is onder andere voorstander van een tijdelijke toelating van voor de landbouw onmisbare stoffen en van een impactanalyse van de gevolgen van de door het Europees Parlement gewenste wijzigingen. Een en ander volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landbouw-en Visserijraad van 27 en 28 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 301, brief 5 november ) .

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7395