Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Staking van de onderneming; waardering bedrijfsgebouwen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de waardering van een agrarisch perceel met daarop voor de landbouw gestichte opstallen in geval van staking schrijft A. Verduijn in de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2008/10, p. 1) Centraal staat het hierover gewezen arrest van de Hoge Raad van 25 april 2008, BNB 2008/174. Zie over dit onderwerp tevens: E. Marcus, ‘Staking van de onderneming; waardedruk door zelfbewoning?’, Agr.r. 2008, p. 420 alsmede de rubriek Wetgeving en literatuur in de juni-uitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (Agr.r. 2008, p. 264).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7399