Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitkomsten van de Landbouw-en Visserijraad van 27 en 28 oktober 2008 zijn omschreven in een brief van de minister aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 21 501 – 32, nr. 301, brief 5 november 2008). Ondermeer kwamen de volgende onderwerpen aan bod: het schoolfruitprogramma, de Health Check, de crises op de appelmarkt, het door het College van Commissarissen vastgestelde Groenboek over de kwaliteit van landbouwproducten (waarop binnenkort een kabinetsreactie volgt) en de stand van zaken rondom blauwtong. Verder heeft de minister op bilateraal niveau met enkele collega´s gesproken over het gewasbeschermingspakket (zie hiervoor, onder het kopje `Milieu-Gewasbescherming´).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7403