Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Financiering landschap

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het rapport van de Task Force Financiering Landschap getiteld ‘Landschap verdient beter!’ en de kabinetsreactie hierop (opgenomen in de zogenoemde ‘Agenda Landschap’) zijn aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2008/09, 31 253, nr. 7, brief 25 november 2008). Het rapport bevat voorstellen tot mogelijke financieringsconstructies voor investeringen in het landschap. Veel nieuws bevat het rapport niet, zie: D.W. Bruil, ´Landbouw verdient beter´ in de komende decemberuitgave van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht (Agr.r 2008, p. 495).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7407