Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

J. Zijlmans geeft in de novemberuitgave van het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht een overzicht van de (belangrijkste) verschillen en overeenkomsten tussen de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, voor beschermde natuurmonumenten en voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De auteur concludeert onder andere dat het regime ter bescherming van Natura 2000-gebieden het meest streng is. Verder beveelt de auteur aan om artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 te wijzigen en om het EHS-regime wettelijk te verankeren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7408