Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diertransporten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister is bezig met de verbetering van de toepassing van het huidige handhavingsinstrumentarium met betrekking tot dierenwelzijn, in het bijzonder ten aanzien van het vervoer van dieren (Aanhangsel Handelingen II 2008/09, nr. 652) Genoemd worden (a) de last onder dwangsom die per 1 januari 2009 wordt ingezet; (b) een aanpassing van de Beleidsregels dierenwelzijn die moet leiden tot verbetering van de proportionaliteit van het handhavingsinstrumentarium; (c) de gebruikmaking van de bestuurlijke boete, zodra het wetsvoorstel hiertoe in werking is in getreden. Voor het strafrechtelijke sanctiebeleid verwijst de minister naar hoofdstuk II.2, afdeling 7, van de Richtlijn voor strafvordering regelgeving ministerie van LNV van het College van Procureurs Generaal.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7410