Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft verslag gedaan van de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die van 18 tot 20 november 2008 in Brussel plaatsvond (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 310, brief 25 november 2008). Genoemd worden onder andere: - het bereikte politieke akkoord over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor de Health Check (zie hiervoor, onder het kopje ´Marktordening`; - het bereikte politieke akkoord over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie over het schoolfruitprogramma; - de aanhoudende verdeeldheid van de Raad over de toelating van genetisch gemodificeerde sojavariëteit MON89788. Het is nu aan de Europese Commissie om hierover te beslissen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7413