Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Onteigening

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van de hand van J.J. van der Gouw verscheen in de maartuitgave van het Land- en Tuinbouw Bulletin het tweede deel van de `Kroniek arresten Hoge Raad onteigeningszaken 2008` (LTB 2009/3, p.12). Het eerste deel is te lezen in de uitgave van februari van dit jaar (LTB 2009/2, p. 15). Over de omvang van de schadeloosstelling in een geval van onteigening van landbouwgrond ten behoeve van de aanleg van een snelweg gaat een recent arrest van de Hoge Raad van 13 februari 2009, LJN BG5692.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7783