Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Diervoeders

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Tijdens het op 18 februari 2009 gehouden algemeen overleg tussen de vaste commissie voor LNV en de Ministers van LNV en VWS heeft de Minister van LNV desgevraagd aangegeven dat zij het toestaan van het gebruik van diermeel in varkens- en pluimveevoeders opnieuw in Europa aan de orde zal te stellen. Te veel hoop op een positieve uitkomst moet de vaste commissie niet hebben; de minister waarschuwt dat dit in Europa een gevoelige kwestie is (Kamerstukken II 2008/09, 29 683, nr. 27, verslag 16 maart 2009).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7785