Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest- en ammoniakbeleid

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op verzoek van de vaste commissie voor LNV heeft de minister de Tweede Kamer een analyse gegeven van het mest- en ammoniakbeleid in relatie tot de productie van mest door wilde ganzen (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 131, brief 16 maart 2009). Kort gezegd, luidt de analyse dat mest van in het wild levende dieren geen onderdeel uitmaakt van het mest- en ammoniakbeleid. De landbouwsector is dus niet verantwoordelijk voor de nutriënten die ganzen lokaal toevoegen aan oppervlaktewateren, aldus de minister.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7786