Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur: Memo mestregels

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij Kluwer is verschenen het Memo mestregels 2009 (ISBN 9789013059625,175 blz.). De auteurs zijn: C.C. van Harten en G.H.M. ten Have. Het memo verschijnt jaarlijks. Het beschrijft in een notendop de vigerende regelgeving op het gebied van mest (in deze uitgave bijgewerkt tot december 2008). Na een korte weergave van de Europese- en Nationale regelgeving, geeft het boekje de specifieke mestregels weer die gelden met betrekking tot: gebruiksnormen; registratie en administratie; grond; hoeveelheidsbepaling mestproductie; aan- en afvoer van dierlijke mest; opslagcapaciteit voor dierlijke mest; aanwenden van mest; overige meststoffen; handhaving; bedrijfsvormen en mestproductierechten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7787