Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Pachtprijzenbesluit

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat het LEI in haar opdracht heeft gedaan naar (a) fijnmaziger pachtprijsgebieden en (b) het aantal herzieningsverzoeken dat in de periode 1 september 2007 tot en met 1 september 2008 bij de grondkamers is ingediend (Kamerstukken II 2008/09, 28 625, nr. 68, brief 16 mei 2009). Volgens het onderzoek doet een uitbreiding van het aantal pachtprijsgebieden van acht naar veertien meer recht aan de samenstelling van de regio´s en de pachtprijs. Reden voor de minister om binnenkort een voorstel te doen tot wijziging van het Pachtprijzenbesluit. Deze wijziging houdt in dat bij de berekening van de pachtprijzen per 1 september 2009, het aantal pachtprijsgebieden wordt uitgebreid van acht naar veertien. Uit het rapport blijkt verder dat het aantal bij de grondkamers ingediende herzieningverzoeken in de periode 1 september 2007 tot en met 1 september 2008 (448) vergelijkbaar is met het aantal dat de afgelopen jaren gemiddeld bij de grondkamers is ingediend.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Pacht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7887