Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natura 2000

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de effectiviteit van het beheerplan als instrument bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden gaat een bijdrage van S.P.D. Kole in het tijdschrift Milieu en Recht (M en R 2009/5, p. 285-291). De Voordelta is in Nederland het eerst aangewezen Natura 2000- gebied waarvoor een beheerplan is opgesteld. De verwachting is dat dit beheerplan in belangrijke mate model staat voor beheerplannen van andere Natura 2000-gebieden. Aan de hand daarvan gaat de auteur in op de totstandkoming, de opzet, de uitwerking, de uitvoering en de handhaving van het beheerplan. De auteur constateert een aantal onduidelijkheden en gebreken in het beheerplan Voordelta. Volgens de schrijver is het daarom nog geen uitgemaakte zaak dat de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd door het beheerplan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7889