Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Intensieve veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een brief van 28 mei 2009 heeft de minister de Tweede Kamer ingelicht over het beleid op het gebied van de gezondheidsrisico´s van intensieve veehouderij (Kamerstukken II 2008/09, 28 973, nr. 35). De minister gaat daarbij ook in op de verantwoordelijkheden van de gemeenten, provincies en de rijksoverheid. De provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing van de gebieden waar megabedrijven zich kunnen vestigen, voor de benodigde vergunningverleningen en voor de afweging van de risico´s voor de gezondheid van omwonenden. De rol van de rijksoverheid beperkt zich tot het faciliteren van kennisverschaffing op dit gebied. Er blijkt nog een behoorlijk hiaat te zijn in de kennis over de gezondheidsrisico´s van de intensieve veehouderij. Nader onderzoek is daarom in gang gezet. Dit is voor de minister echter geen reden om nu al aanvullende landelijk geldende normen of eisen te stellen aan de intensieve veehouderij. De noodzaak voor nieuwe normen of eisen aan fijn stof, of aan nieuw te bouwen bedrijven zal moeten blijken uit het thans geïnitieerde onderzoek, aldus de minister.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7890