Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de gevolgen van het onvolledig invullen van het (digitale) formulier ‘’Gecombineerde opgave’’ gaan twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 april 2009 (nr. AWB 07/972, LJN BI4347 en nr. AWB 07/969, LJN BI4348). In beide gevallen wensten landbouwers gebruik te maken van de steunaanvraag voor het gebruiken van toeslagrechten voor 2006. Hiertoe was blijkens het digitale formulier van de Gecombineerde opgave nodig dat onder het kopje `Toeslagrechten´ een hokje werd aangekruist. In beide gevallen was dat abusievelijk niet gebeurd. De minister had de aanvraag om uitbetaling van de bedrijfstoeslag om die reden afgewezen. Het hiertegen ingestelde beroep mocht niet baten (de betrokken landbouwers beriepen zich onder meer op een kennelijke fout en een waarschuwingsplicht zijdens de minister); het College verklaart het beroep in beide zaken ongegrond.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7892