Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Kunstmest

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister heeft de Tweede Kamer gerapporteerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van het Security Convenant Kunstmest (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 147, brief 2 juni 2009). Dit convenant werd op 13 september 2007 gesloten tussen de Minerale Meststoffen Federatie (MMF), de Vereniging van Kunstmest Producenten(VKP) en het ministerie van VROM. De maatregelen in dit convenant moeten leiden tot een betere beveiliging van stikstofhoudende anorganische meststoffen en tot een borging van de traceerbaarheid van deze meststoffen. Over de stand van zaken wordt ieder jaar gerapporteerd. Zowel de activiteiten van de deelnemers aan het convenant als de Europese ontwikkelingen komen aan bod. Genoemd wordt onder andere het besluit van de Europese Unie om kunstmest met een hoger percentage dan 16% op basis van ammoniumnitraat niet meer beschikbaar te stellen voor verkoop aan particulieren (de implementatieperiode sluit op 1 juni 2010, dit lijkt haalbaar voor Nederland). De verkoop voor bedrijfsmatige toepassingen, zoals in de landbouw en de daaraan gekoppelde handel, valt nadrukkelijk niet onder dit verbod, aldus de minister.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7894