Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer /Wet ammoniak en veehouderij/interne saldering

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uit art. 3 Wet ammoniak en veehouderij volgt dat de interne salderingsmethode alleen van toepassing op de ammoniakemissie van huisvestingsystemen, en niet op de ammoniakemissie van een mestopslag, aldus de Afdeling in: ABRS 8 april 2009, nr. 200801443/1, LJN BI0449 Dat chemische luchtwassers volgens de Afdeling in de regel kunnen worden gerekend tot de best beschikbare technieken in de zin van art. 8.10 lid 2 Wet milieubeheer en art. 3 Wet Ammoniak en veehouderij blijkt uit: ABRS 15 april 2009, nr. 200803580/1, LJN BI1115.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7895