Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 22 april 2009, nr. 200806840/1, LJN BI1857 komt appellant op tegen een door het college van B&W verleende vergunning aan een varkenshouderij als bedoeld in art. 8.1 Wet Milieubeheer. Volgens de Afdeling volgt uit art. 3 lid 1 in combinatie met art. 2 lid 1 Wet geurhinder en veehouderij (Wvg)dat bij toetsing van de daarin genoemde grenswaarden slechts de geurbelasting van de inrichting zelf relevant is. Een beoordeling van eventuele cumulatieve geurbelasting is derhalve niet toegestaan, aldus de Afdeling. Ook gaat de Afdeling in op de beoordelingsruimte van het college van B&W bij de vaststelling van een verordening als bedoeld in art. 6 Wvg.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7896