Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De stand van zaken rondom de (stikstof gerelateerde) vergunningverleningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 schets de minister in een brief van 2 juni 2009 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2008/09, 31 920, nr. 5). Het gaat vooral om cijfermatige informatie (het aantal verleende vergunningen, het aantal in behandeling zijnde vergunningaanvragen en het aantal lopende bezwaar- en beroepsprocedures). Volgens de minister zijn hieruit geen harde conclusies te trekken. De gegevens onderstrepen voor de minister wel de noodzaak van goed onderbouwde gebiedsplannen, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor de verdere duurzame ontwikkeling van bedrijven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7901