Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Programma luchtwassers

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het programma gecombineerde luchtwassers beoogt een substantiële vermindering van de emissies van fijn stof, ammoniak en geur door de intensieve veehouderij. Dat doel moet worden bereikt door een versnelde inzet van een nieuwe generatie geïntegreerde technieken, zoals de gecombineerde luchtwassers. De voortgang van het programma is te lezen in een brief van de minister heeft de Tweede Kamer van 10 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 28 385, nr. 148). Voor de varkenshouderij is inmiddels een goede start gemaakt met de realisering van dit doel; voor de pluimveehouderij gaat dat dit jaar - door technische problemen met de luchtwassers - niet meer lukken. Ontwikkelaars en onderzoekers verwachten dat het op termijn wel moet lukken om voor de pluimveehouderij een gecombineerde luchtwasser te ontwikkelen die aan de eisen voldoet.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7903