Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de Wabo is recent verschenen: G. van den Boom, De omgevingsvergunning. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Amsterdam: Reed Business bv 2009 (ISBN 978903523514, 293 blz.). Het bevat de tekst van het wetsvoorstel Wabo, voorzien van een artikelsgewijze toelichting en een toelichting op de uitvoeringsregelingen, aanpassingswetgeving en de organisatorische aspecten van de invoering van de Wabo. Het boekje is geschreven voor het bedrijfsleven, burgers en medewerkers van betrokken overheden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7907