Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 is met ingang van 26 juni 2009 gewijzigd: zie de Regeling van de Minister van LNV van 18 juni 2009, nr. 13962, Stcrt. 2009, 114 (p. 17). Het gaat onder andere om de volgende wijzigingen: - het subsidieplafond voor het onderdeel energiesystemen, niet zijnde semi-gesloten kassystemen, is verhoogd; - het subsidieplafond voor investeringen in duurzame stallen is verhoogd; - aan het Openstellingsbesluit is een titel toegevoegd, op grond waarvan in de maand juli 2009 aanvragen kunnen worden ingediend voor een tegemoetkoming in de schade aan gewassen als gevolg van sneeuwdruk in 2005. De voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zijn opgenomen in bijlage 3 en 3a van de Regeling LNV-subsidies.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7910