Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Legkippenbesluit 2003: verrijkte kooi

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door de vaste commissie voor LNV is wisselend gereageerd op de aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Legkippenbesluit 2003(zie: ‘Wetgeving en literatuur’, Agr.r. 2009, p. 217). Zo blijkt uit het verslag van 16 juni 2009 waarin de vragen van de vaste commissie voor LNV en de antwoorden hierop van de minister zijn opgenomen (Kamerstukken II 2008/09, 31 923, nr. 2). Anders dan de omvang van het verslag doet vermoeden (het telt 24 pagina´s), brengt het verslag niet veel nieuws. Het gaat vooral om een nadere toelichting van het besluit (onder andere van de daarin opgenomen compensatieregeling). De minister houdt vast aan de vervroegde overgangstermijn van 1 januari 2017, zoals voorgesteld in de door de Tweede Kamer aangenomen motie van Ouwehand (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 XIV, nr. 106)en streeft naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7911