Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wet elektronische bekendmaking

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 juli 2009 is een aantal onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551) en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving (Stb. 2008, 553) in werking getreden: zie Stb. 2009, 276. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop regelgeving wordt gepubliceerd: - het Staatsblad en de Staatscourant worden per 1 juli elektronisch uitgegeven; - geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften van de rijksoverheid en van de PBO-organen moeten per 1 juli 2009 op internet worden gepubliceerd; - het gemeenteblad, het provinciaal blad, het waterschapsblad en het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie mogen met ingang van 1 juli 2009 elektronisch worden uitgegeven, maar dat is nog niet verplicht. De inwerkingtreding van de wettelijke plicht hiertoe laat naar verwachting tot 1 januari 2011 op zich wachten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7913