Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Landbouw- en Tuinbouw Bulletin (LTB 2009/6/7, p. 12) bespreekt A. Verduijn het advies in een lopende cassatieprocedure van A-G IJzerman aan de Hoge Raad over de vrijstelling successierecht voor - op basis van de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte - landgoederen in relatie tot onderbedelingsvorderingen die bij de verdeling van een nalatenschap zijn ontstaan. De auteur gaat ook in op de betekenis van het komend oordeel van de Hoge Raad voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 op onderbedelingsvorderingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7921