Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Landbouw- en Visserijraad

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitkomsten van de van de op 22 en 23 juni 2009 gehouden Landbouwraad zijn te lezen in een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 29 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 21 501-32, nr. 345). Onder andere kwamen aan bod: de aanname van raadsconclusies over het kwaliteitsbeleid van agrarische producten, de Voorzitterschapsconclusies met betrekking tot de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het politiek akkoord over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake de bescherming van dieren tijdens het doden (ter vervanging van de bestaande richtlijn). Dit voorstel beoogt de omstandigheden bij het doden van dieren te verbeteren en een humane behandeling te garanderen binnen de EU.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Europees agrarisch recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7922