Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: LNV-subsidies

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009 is gewijzigd: Stcrt. 2009, 11023 (Besluit van de Minister van LNV van 29 juni 2009, nr. 19024). Het betreft een correctie van een eerdere wijziging van het Openstellingsbesluit, zoals gepubliceerd in Stcrt. 2009, 11. De eerdere wijziging voorzag in de ophoging van het subsidieplafond voor investeringen in energiesystemen, niet zijnde semi-gesloten kassystemen, en voor investeringen in integraal duurzame stallen. Er ontbrak abusievelijk de bepaling dat de regeling terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2009. Met de recente wijziging van het Openstellingsbesluit is deze omissie hersteld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Structuurbeleid
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7923