Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet geurhinder

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 3 juni 2009, nr. 200804178/1, LJN BI6045 oordeelt de Afdeling dat een redelijke uitleg van de Wet geurhinder meebrengt dat het verplaatsen van dieren naar een verder van een geurgevoelig object gelegen stal, evenals het toepassen van emissiereducerende technieken, een geurbelastingreducerende maatregel is als bedoeld in artikel 3 lid 4 Wet geurhinder. De Afdeling refereert hierbij tevens aan de uitspraak van 17 mei 2006, nr. 200505617/1, LJN AX2102, waarin de Afdeling het wegdoen van een aantal dieren op grond van een redelijke wetsuitleg als een stankemissiereducerende maatregel aanmerkt in de zin van artikel 3 lid 3 onder c Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7927