Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel tot Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend, getiteld: `Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone’ (Kamerstukken II 2008/09,32 002,nr. 1-4, Koninklijke Boodschap, Voorstel van Wet, Memorie van Toelichting, Advies en Nader Rapport). Zoals de titel al aangeeft, wordt de werkingssfeer van beide wetten uitgebreid tot de exclusieve economische zone van Nederland (EEZ). De EEZ is het gebied, gelegen in de Noordzee, dat grenst aan de territoriale zee, en dat samenvalt met het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat. Met het wetsvoorstel kan Nederland voldoen aan de Europese en internationale verplichtingen om het mariene milieu te beschermen en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. In het bijzonder wordt de wettelijke basis gelegd voor de bescherming van een aantal natuurgebieden in de Noordzee als onderdeel van de Europese Natura 2000-netwerk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7930