Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het wetsvoorstel houdende een verbod op de pelsdierhouderij is aangenomen door de Tweede Kamer: Handelingen II 2008/09, 30 826, nr. 101. De motie –Van der Vlies om het wetsvoorstel aan te houden om eerst te onderzoeken of de overgangstermijn van tien jaar reëel is, is afgewezen. Aanleiding voor deze motie was het externe juridische advies dat de Tweede Kamer eerder heeft ingewonnen bij De Brauw Blackstone (DBB) ten aanzien van de vraag of de in het wetsvoorstel opgenomen overgangstermijn van tien jaar te kort is en leidt tot een verplichting tot nadeelcompensatie (Kamerstukken II 2008/09, 30 826, nr. 17). Kort gezegd werd dat niet uitgesloten, en werd de Tweede Kamer onder andere in overweging gegeven om te onderzoeken of een subgroep onevenredige schade lijdt als gevolg van het wetsvoorstel (zie voor een uitvoeriger weergave van het advies: Agr.r. 2009, p. 267 (wetgeving en literatuur). Aan die overweging wordt door de Tweede Kamer geen gevolg gegeven. Dat de invoering van het wetsvoorstel in een (onbekend) aantal gevallen kan leiden tot een verplichting tot nadeelcompensatie is voor de Tweede Kamer blijkbaar geen reden om het wetsvoorstel niet aan te nemen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7931