Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Bedrijfsopvolgingsregeling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie is verschenen een artikel van F. Sonneveldt en B.B.A. de Kroon getiteld: ‘Bedrijfsopvolging in België en Duitsland’(WPNR 2009/6808, p. 659). De Belgische en Duitse bedrijfsopvolgingsregelingen worden besproken. Deze vormen een bron van inspiratie voor de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling. De auteurs betreuren het dan ook dat de Nederlandse wetgever geen gebruik maakt van rechtsvergelijkend onderzoek voor de totstandkoming van het voorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten, en in het bijzonder voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Wellicht dat dit artikel hiertoe een eerste aanzet vormt, aldus de auteurs.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Bedrijfsopvolging
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7933