Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Inwerkingtreding wet Luchtkwaliteit (titel 5.2 Wet milieubeheer)en NSL

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Per 1 augustus 2009 zijn in werking getreden: - de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet Milieubeheer (titel 5.2) in verband met de implementatie en derogatie van luchtkwaliteitseisen: Stb. 2009, 291 (zie voor de tekst van de wet: Stb. 2009, 158); - het Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen): Stb. 2009, 364; - het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen): Stb. 2009, 366; - het kabinetsbesluit Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): Stcrt. 2009, 11559. De Minister van VROM heeft het NSL op 21 augustus 2009 aangeboden aan de Tweede Kamer, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 20 175, nr. 88). Met de inwerkingtreding van het NSL is volgens de Minister van VROM een belangrijke mijlpaal bereikt; Nederland zal hierdoor tijdig voldoen aan de Europese grenswaarden ten behoeve van luchtkwaliteit (grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7936