Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Aankondigingen van de Vereniging voor Milieurecht

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Vereniging voor Milieurecht organiseert: Een ledenpraatje getiteld: ‘Water weren’. De bescherming tegen wateroverlast en overstromingen is cruciaal voor de bewoonbaarheid van Nederland en zal, gezien de gevolgen van klimaatverandering, alleen nog maar belangrijker worden. Mr. F.A.G. Groothuijse (Universiteit van Amsterdam) houdt een inleiding over zijn onderzoek naar het publiekrechtelijke instrumentarium voor aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen. Datum: woensdag 30 september 2009, 14.00 - 17.00 uur Plaats: Stichting Natuur en Milieu, Utrecht Prijs: leden gratis, niet-leden € 50, studenten €20 NOvA: 2 punten, inschrijfkosten voor NOvA-punten €50 Informatie / aanmelding: www.milieurecht.nl Een studiemiddag getiteld: ‘Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgsbeginsel en het omgaan met onzekerheden’. Onzekerheden doen zich voor bij het nemen van (overheids)besluiten op het gebied van onder meer voedselveiligheid, klimaatverandering en nanotechnologie. U hoort tijdens deze middag drie inleiders spreken over de invulling van het voorzorgsbeginsel op verschillende beleidsterreinen: Prof. mr. B.J. Schueler (Universiteit Utrecht), Mw. ir. J.F.M. Versteegh (RIVM) en dr. R. Pieterman (Erasmus Universiteit Rotterdam). Datum: Donderdag 29 oktober 2009, 14.00 – 17.00 uur Plaats: Hoog Brabant, Utrecht Prijs: leden gratis, niet leden €85, studenten €25 NOvA: 2 punten, inschrijfkosten NOvA-punten €50 Informatie/aanmelding: www.milieurecht.nl

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Diversen
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7937