Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: diervoeders

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Hof Den Haag heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van artikel 2 van de Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren met het gemeenschapsrecht (Hof Den Haag 18 augustus 2009, LJN BJ5739). De Tijdelijke regeling is gebaseerd op art. 19 Landbouwwet en strekte tot implementatie van het Europese maatregelenpakket tegen BSE (ondermeer neergelegd in de per 1 januari 2001 in werking getreden Beschikking 2000/766/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 2000, PbEG L 306). Dit Europese maatregelenpakket voorzag onder andere in een tijdelijk verbod tot het vervoederen van dierlijke eiwitten aan landbouwhuisdieren per 1 januari 2001 voor de duur van een half jaar. De prejudiciële vraag spitst zich toe op de vraag of met het gemeenschapsrecht onverenigbaar is dat: - het nationale productie- en handelsverbod van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor vervoedering aan landbouwhuisdieren, reeds in werking is getreden op 15 december 2000 (dus vóór de datum van inwerkingtreding van Beschikking 2000/766/EG); - dit verbod tijdelijk (van 15 december 2000 tot 1 januari 2001) ook heeft gegolden voor vismaal en dicalciumfosfaat.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Producten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7941