Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/ Wet geurhinder veehouderij

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ABRS 1 juli 2009, nr. 200805725/1/M2, LJN BJ1143 staat de vraag centraal wanneer sprake is van een toename van het aantal in de inrichting gehouden dieren ten opzichte van een eerder verleende vergunning zoals bedoeld in art. 4 lid 3 Wet geurhinder veehouderij (Wgv). Het college van B&W is voor de beantwoording van die vraag uitsluitend uitgegaan van het aantal dieren dat wordt gehouden in de inrichting voor zover geleden binnen een afstand van 50 meter van de woning. Dat is volgens de Afdeling onjuist. Op grond van artikel 4 lid 3 Wgv is bepalend of het totaal aantal dieren van diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, dat in de gehele inrichting wordt gehouden, toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie. Uit art. 4 lid 3 Wgv noch uit de toelichting daarop (Kamerstukken II 2005/2006, 30 453, nr. 3, p. 20) blijkt dat de reikwijdte ervan beperkt is tot slechts een bepaald gedeelte van de inrichting, aldus de Afdeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7942