Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De voortgangsrapportages over 2008 van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en het groot project EHS zijn door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een brief met toelichting (Kamerstukken II 2008/09, 30 825, nr. 49, brief 14 augustus 2009). De voortgang in de uitvoering van de ILG over 2008 is veelal hetzelfde als in 2007; het tempo wisselt sterk per doelstelling en per provincie. Ten aanzien van het groot project EHS wordt op onderdelen vooruitgang geboekt, maar de tijdige realisatie van de EHS blijft een punt van aandacht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7944