Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling doden van dieren

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling doden van dieren is met ingang van 18 september 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 13961 (Regeling van de Minister van LNV van 14 september 2009, nr. 50864). Met de wijziging wordt een aantal voorwaarden voor de bedwelming van verschillende soorten pluimvee nader ingevuld. De gewijzigde regeling bevat een differentiatie naar soorten pluimvee en een koppeling tussen stroomsterkte en frequentie. Aanleiding is een recent onderzoek van de Animal Science Group dat uitwijst dat zeer aannemelijk is dat een deel van het pluimvee onvoldoende wordt bedwelmd door het toepassen van de waterbadmethode. De toelichting vermeldt verder dat per 13 januari 2009 de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden van kracht wordt (2008/0180/CNS). Daarin zijn parameters opgenomen voor vleeskuikens, eenden en ganzen en is ook een koppeling aangebracht tussen stroomsterkte en frequentie. Deze voorwaarden zullen in Nederland gefaseerd worden ingevoerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7945