Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: Landinrichtingswet/ruilverkaveling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een arrest van de Hoge Raad van 12 juni 2009, LJN BI8498 heeft eiser in cassatie bezwaar gemaakt tegen de lijst der geldelijke regelingen, opgemaakt door de Landinrichtingscommissie, ten behoeve van het landinrichtingsproject “Marshoek-Hoonhorst’’. De cassatiemiddelen spitsen zich toe op de wijze waarop de rechtbank de schadevergoeding voor de gedeeltelijke opheffing van het afpalingsrecht ten behoeve van een eendenkooi heeft vastgesteld en gemotiveerd. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep zonder nadere motivering (onder verwijzing naar 81 RO). De bijbehorende conclusie van de A-G beschrijft in een notendop de reikwijdte van de motiveringsplicht van de rechtbank in dergelijke zaken; ook wordt aangegeven op welke wijze de schadevergoeding met inachtneming van art. 25 Regeling herverkaveling moet worden vastgesteld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7948