Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Besluit herverkaveling

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het op de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) gebaseerde Besluit herverkaveling ondergaat een wijziging met ingang van 1 januari 2010: Stb. 2009, 397. Het huidige besluit bevat slechts nadere regels met betrekking tot de wettelijke ruilverkaveling. Het gewijzigde besluit bevat nu ook regels waaraan een ruilverkaveling bij overeenkomst (vrijwillige kavelruil) moet voldoen. In de nota van toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen vrijwillige kavelruil en de wettelijke herverkaveling, de vereisten voor de kavelruilovereenkomst en de wijzigingen ten opzichte van de praktijk onder de Landinrichtingswet.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Landinrichting
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7953