Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
  •  
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Dierziekten

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts is per 1 oktober 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 14667 (Regeling van de Minister van LNV van 25 september 2009, nr. 40823). Het gaat om de introductie van een nieuw meldcriterium, aanpassing van de maatregelen die ten aanzien van de besmette bedrijven gelden en de introductie van een monitoringssysteem. Aanleiding is een recent advies van het RIVM en Bureau Risicobeoordeling van de VWA om het meldingscriterium te vervangen door een criterium waarbij de aanwezigheid van Coxiella burnetti (de bacterie die Q-koorts veroorzaakt) centraal staat. Samengevat werkt dit nieuwe systeem als volgt. De monsters van tankmelk van geiten en schapen worden eens in de twee maanden onderzocht op de aanwezigheid van Coxiella burnettii door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Wordt de bacterie vastgesteld, dan moet dat aan de VWA worden gemeld en gelden er voor het besmette of verdachte bedrijf vervolgens bepaalde hygiënemaatregelen. Op grond van de oude regeling golden deze maatregelen voor alle bedrijven; met de introductie van de nieuwe meldingsplicht is dat niet meer noodzakelijk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7954