Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest: Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen wordt met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd: Stcrt. 2009, 14637 (Regeling van de Minister van LNV van 24 september 2009, nr. 51508). De wijziging voorziet in de uitbreiding van het aantal voorgeschreven vanggewassen. Volgens de huidige regeling mogen alleen gras, winterrogge, bladkool en bladrammenas als vanggewas worden geteeld. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat ook voor wintertarwe, wintergerst en triticale. De aanpassing houdt verband met de uitvoering van het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Met de uitbreiding van de vanggewassen wordt beoogd de belasting van de bodem en het water door fosfaat- en stikstofverbindingen terug te dringen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7955