Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Rechtspraak: verzamelaanvraag toeslagrechten

W.Bruil

Op 2 oktober 2009 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een viertal zaken op gelijke gronden geoordeeld dat bij de invulling van het formulier Gecombineerde opgave 2007 sprake is van een door de landbouwer gemaakte kennelijke fout, waarop de Minister van LNV de betreffende landbouwer had moeten wijzen en op basis waarvan de landbouwer gelegenheid had moeten worden geboden om de aanvraag te wijzigen (CBb 2 oktober 2009, LJN BJ9418, BJ9420, BJ9441,

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

BJ9445). De betreffende landbouwers hadden in de gecombineerde opgave zonder voorbehoud opgegeven hun toeslagrechten te willen laten uitbetalen, maar hadden daarbij slechts voor een gering deel van de ter beschikking staande toeslagrechten gebruik gemaakt. Het CBb motiveert zijn oordeel als volgt: “(..) Ingevolge Verordening (EG) nr. 796/2004 moet in de verzamelaanvraag het aantal en het bedrag van de toeslagrechten worden vermeld alsmede moet op de voorbedrukte formulieren, waarop een verzamelaanvraag gedaan moet worden, melding worden gemaakt van de identificatie van de toeslagrechten. In Nederland wordt aan deze bepalingen geen gevolg gegeven. Een landbouwer mag daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden. Daarom zal het College het hier te beslechten geschil beoordelen alsof er sprake is van een situatie waarin de genoemde informatie wel uit de ingediende aanvraag kan worden opgemaakt. Derhalve wordt er bij de vraag of sprake is van een kennelijke fout vanuit gegaan, dat ook een ambtenaar die de aanvraag bij ontvangst beoordeelt, er op dat moment van op de hoogte is over hoeveel toeslagrechten de aanvragen kan beschikken. (..)” Vervolgens oordeelt het CBb in alle vijf gevallen dat sprake is van een kennelijke fout nu het verschil tussen hetgeen de betreffende landbouwer aanvraagt en hetgeen hij maximaal kan aanvragen zo groot is, dat dit bij een summier onderzoek direct in het oog moet vallen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7960