Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Veterinairrechtelijke regelingen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De volgende regelingen op het gebied van veterinaire aangelegenheden, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen zijn met ingang van 6 oktober 2009 gewijzigd: - de Regeling handel levende dieren en levende producten; - de Regeling toegelaten handelingen; - de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn; - de Diergeneesmiddelenregeling; - de Regeling diervoeders; - de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten; - de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE´s; - de Regeling identificatie en registratie van dieren; - de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden; - de Regeling aquacultuur; - de Regeling vleeskeuring; - de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen. Zie de Regeling van de Minister van LNV van 28 september 2009, nr. 38592, Stcrt. 2009, 14781. De wijzigingen strekken grotendeels tot implementatie en uitvoering van Europese regelgeving. Zij hebben onder andere betrekking op de invoer van vogels in Nederland vanuit derde landen en de quarantaine van deze vogels, de invoer van paardachtigen in Nederland vanuit derde landen, de erkenning van verzamelcentra en het onderscheiden van compartimenten voor pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7961