Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Mest: Besluit gebruik meststoffen

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) heeft een wijziging ondergaan: Stcrt. 2009, 15079 (Regeling van de Minister van LNV van 2 oktober 2009, nr. 57503). Met terugwerkende kracht geldt in de periode 28 september 2009 tot en met 16 oktober 2009 een vrijstelling van het verbod tot vernietiging van de graszode van grasland gelegen op zandgrond (art. 4b Bgm). Aanleiding is de zware aantasting van de graszoden door een extreme hoeveelheid engerlingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Milieurecht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7962