Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Regeling GLB-inkomenssteun 2006

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De regeling GLB-inkomenssteun 2006 is met ingang van 16 oktober 2009 gewijzigd: Stcrt. 2009, 15455 (Regeling van de Minister van LNV van 13 oktober 2009, nr. 59249). De wijzigingen leiden tot: - vervroegde uitbetaling (vanaf 16 oktober 2009) van de bedrijfstoeslag van landbouwers over 2009 (mits aan een aantal voorwaarden voldaan); - specifieke steunverlening aan landbouwers in de vorm van bijdragen in premies om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen die worden veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden; - aanpassing van enkele verouderde verwijzingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7965