Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Terugvordering EU-landbouwgelden

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie vordert een bedrag van € 214,6 mln. aan landbouwgelden terug van de lidstaten op grond van niet EU-conform uitvoeren van Europese voorschriften. In een brief van 6 oktober 2009 geeft de minister een toelichting op de correctie die Nederland ten deel valt (Kamerstukken II 2009/10, 21 501-32, nr. 359). De correctie heeft betrekking op: - tekortkomingen met betrekking tot de audit oppervlaktesteun over de jaren 2005-2007 (€ 16,6 mln.). Oorzaak: onvolkomenheden in het perceelsregister dat voor de uitvoering van bepaalde steunregelingen moet worden aangehouden. De minister is met de Europese Commissie in overleg over een herstelplan; - tekortkomingen in de substitutiecontroles douane in de jaren 2001-2002 (€ 9,7 mln.). Oorzaak: onvoldoende substitutiecontroles door de douane. Met de douane zijn inmiddels afspraken gemaakt over intensivering; - een overschrijding van het plafond plattelandsprogramma 200-2006 (€ 1,9 mln.). Volgens de minister is dat een gevolg van onduidelijkheid in de Europese wetgeving over notificaties van uitgaven. Er wordt nu met een ander systeem gewerkt, zodat dat probleem zich niet meer voordoet. Daarnaast informeert de minister de Kamer over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 30 september 2009 (zonder vermelding van vindplaats), waarbij het Europese Hof heeft geoordeeld dat de Commissie in 2002 terecht een financiële correctie heeft toegepast van € 5,67 mln. in het kader van de plattelandsgelden (ten onrechte aangewezen projecten als meerjarige uitgaven).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Marktordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7966