Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Vleeskuikens

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens is op 6 oktober 2009 een akkoord bereikt tussen de Minister van LNV en het Productschap Pluimvee en Eieren, de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende industrie en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders over welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn 2007/43EG (PbEU 2007, L 182) tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van vleeskuikens. Uiterlijk 30 juni 2010 moeten de lidstaten aan deze richtlijn voldoen. Afgesproken is dat vleeskuikenshouders een bezetting van 42 kg per m2 mogen aanhouden, als ze voldoen aan aanvullende nationale welzijnseisen. Dat volgt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 6 oktober 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 28 286, nr. 318). In dezelfde brief gaat de minister ook uitvoerig in op de inhoud en strekking van de richtlijn, de huidige regelgeving en de uitgangspunten die zij hanteert bij de implementatie van de Europese regelgeving. Verder kondigt de minister aan dat zij ter implementatie van de richtlijn op korte termijn een algemene maatregel van bestuur zal voorleggen aan de beide Kamers en de Staten-Generaal.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Dieren
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7967