Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Literatuur

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn de volgende boeken verschenen: - C.W.M. van Alphen e.a., Raakvlakken RO, Relaties met andere wetten, Alpen aan den Rijn: Kluwer 2009 (ISBN 9789013067057, 346 blz.). Het betreft een compact overzicht van recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen. In vergelijking met de uitgave van 2008 is een aantal hoofdstukken verwijderd en toegevoegd. Nieuw zijn de hoofdstukken luchtkwaliteit en APV. Vervallen zijn de hoofdstukken Ontgrondingen en ondergrond, Openluchtrecreatie, Huisvesting en leegstand. - M.J. Tunnissen, Het bestemmingsplan. Een juridisch bestuurlijke inleiding in de ruimtelijke ordening, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2009 (ISBN9789013065701, 304 blz.). Het is de veertiende druk van dit handboek. Het is primair geschreven als inleidend studieboek, maar is ook geschikt als handleiding voor de bestemmingsplanpraktijk en als informatiebron voor degenen die tegen een bestemmingsplan willen opkomen. Aan de orde komen onder andere: de inhoud, totstandkoming en de rechtspraak met betrekking tot bestemmingsplannen, de realisering van gemeentelijk grondbeleid (waaronder onteigening, voorkeursrecht, bouwvergunning, grondexploitatie en planschadevergoeding), alsmede de handhaving en de rechtsbeschermingsvoorzieningen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Ruimtelijke Ordening
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7974