Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Natuurbeschermingswet 1998

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over de totstandkoming van bestemmingsplannen in relatie tot de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) gaat een artikel van A.G.A. Nijmeijer in het Tijdschrift voor Bouwrecht, getiteld: ‘Bestemmingsplan en passende beoordeling onder vigeur van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998: een blijvend punt van aandacht' (TBR/10, p. 884-892). Daarbij wordt aan de hand van rechtspraak ook aandacht besteed aan de situatie onder de oude Nbw 1998 (vóór 1 februari 2009). Het schrappen van het goedkeuringsvereiste uit art. 19j Nbw 1998 heeft volgens de auteur tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de bestemmingsplanprocedure geleid. Tegelijkertijd wijst de auteur op de nog resterende complicaties in de relatie tussen de Nbw 1998 en de bestemmingsplanprocedure, met name in procedureel opzicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7975