Tijdschrift voor Agrarisch Recht nr.
Let op! Deze editie is nog niet gepubliceerd en alleen zichtbaar voor de editiebeheerder! Klik rechts op "Editie beheren" om te publiceren.

NB: Fiscaal natuurbeleid

W.Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de oktoberuitgave van het Land- en Tuinbouwbulletin (LTB 2009/10, p. 1-6)schetst A.Verduijn de belangrijkste fiscale ontwikkelingen op het gebied van particulier natuurbeheer en de omzetting van landbouwgrond in natuur sinds het verschijnen van de Nota Fiscaliteit, land- en natuurbeleid. De auteur gaat onder andere in op de volgende onderwerpen: de fiscale vrijstelling voor een aantal natuursubsidies, functieveranderingen door particulieren, bedrijfsverplaatsingen in verband met natuurontwikkeling, de vrijstelling van bossen en natuurterreinen in box 3 van de inkomstenbelasting, de vrijstelling van overdrachtsbelasting en de faciliteiten voor landgoederen in de zin van de Nbw 1998. Tot slot worden de laatste politiek-bestuurlijke initiatieven kort aangestipt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
W.Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Fiscaal recht
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/7979